Het begin van iets nieuws

De Grooth studiebegeleiding bestaat dit jaar 10 jaar. In deze 10 jaar hebben de vele studiecoaches, de jongeren, de vele mooie gebeurtenissen, verhalen en ervaringen die opgedaan zijn, het instituut gemaakt hoe het nu is. Velen weten hoe ons instituut eruitziet, waar we voor staan en wat we willen bereiken. Wat velen echter niet weten is hoe dit instituut 10 jaar geleden tot stand is gekomen. Deze blog is een introductie naar hoe wij als instituut zijn ontstaan en het begin van het bieden van handvaten die thuis kunnen helpen tijdens deze bijzondere levensfase van uw zoon of dochter, de adolescentie.

Het begin

Claudia de Grooth is de oprichter van De Grooth studiebegeleiding. Voordat zij begon met deze uitdaging was zij werkzaam als docente, in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Hier kwam ze veel leerlingen tegen die extra aandacht nodig hadden. Deze leerlingen konden wel een steuntje in de rug gebruiken. Met dat extra beetje aandacht zouden zij zich veel beter kunnen ontwikkelen en meer uit zichzelf kunnen halen. Echter was daar helaas lang niet altijd voldoende tijd voor.

Claudia’s klassen bestonden uit ruim 30 leerlingen en na elke 50 minuten stond de volgende klas alweer klaar. Na haar lesgevende taken werd ze verwacht op een vergadering of moest ze de lessen van de volgende dag voorbereiden. Claudia probeerde in de tijd die ze wel had zoveel mogelijk aandacht te geven aan de leerlingen die dit nodig hadden, maar dat was niet voor elk kind voldoende.

Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs als docent voor de klas, ontstond de mogelijkheid om als studiecoach studiebegeleiding te gaan geven aan tieners van het voortgezet onderwijs. Hier merkte ze dat ze wel die extra aandacht kon geven en zag ze tieners hierdoor opbloeien in zowel het welbevinden als in zijn/haar schoolprestaties.

In 2010 opende ze een instituut voor studiebegeleiding in Hoogeveen waar ze met heel veel plezier jongeren van zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo begeleidt.

Samen met een deskundig team van studiecoaches, waaronder een orthopedagoog, docenten en toegepaste psychologen, zijn er inmiddels heel wat jongeren begeleidt in zowel hun schoolloopbaan als hun persoonlijke ontwikkeling. Bij deze begeleiding staat het welbevinden van de jongeren en het vergroten van hun zelfredzaamheid in de maatschappij centraal.

Tevens is er daardoor heel wat ouders de zorg(en) uit handen genomen, met als resultaat een prettige sfeer in het gezin. Hoe waardevol is dat?!

Claudia beschouwt het als een enorm voorrecht om met deze jongeren op te mogen trekken in deze belangrijke fase in hun leven.

Door de jaren heen is de begeleiding naar behoefte uitgebreid waardoor het instituut veel meer is dan alleen een plek waar je huiswerk maakt. Het aanbieden van onderzoek naar leervoorkeuren, op maat aangeboden huiswerkbegeleiding, diverse trainingen en coaching op het gebied van leren leren en persoonlijke ontwikkeling (ontwikkelingsbegeleiding) zijn een belangrijke meerwaarde gebleken.

Het heeft ook Claudia’s leven als moeder van twee tieners, als docent en als persoon enorm verrijkt.

Ze hoopt dan ook dat ze nog heel lang haar eigen kinderen en de kinderen die haar worden toevertrouwd mag ondersteunen, zodat zij op kunnen groeien als evenwichtige en gelukkige tieners.

Het bieden van handvaten

Het leven van een tiener komt met zijn eigen hindernissen en als ouder wil je je kind optimaal

kunnen helpen op alle gebieden waar mogelijk, maar helaas kan dit niet altijd. Je zoon/dochter zal zelf uitdagingen aan moeten gaan. Hij of zij leert door het ‘vallen en opstaan’. Wel zou jij als ouder je kind kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.

Je hebt samen namelijk al vele hindernissen overwonnen. Dit waren hindernissen als ‘het niet doorslapen tijdens de nachten’ in de babytijd. Of hindernissen als ‘het omgaan met driftbuien’ in de peuterfase. Nu je zoon of dochter in de adolescentiefase zit, is dit ook niet anders.  Jongeren hebben vaak zelfs met meer hindernissen te maken dan in zijn/haar vorige levensfases. Zo beginnen zij een eigen identiteit op te bouwen en hebben zij te maken met allerlei veranderingen op zowel lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal vlak.

Hoe kan jij nu jouw zoon/dochter het beste ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling?

De Grooth studiebegeleiding heeft een aantal tips ontwikkeld die binnenkort online zullen worden gezet in de vorm van blogs. Het doel van deze tips is het bieden van handvaten aan ouders die kunnen helpen in het ondersteunen van hun zoon of dochter bij of tijdens hun schoolloopbaan. In elke blog zal een ander onderwerp aan bod komen uit het leven van de jongere.

Het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben is ‘het gevoel dat de jongere er alleen voor staat’. Hoe kan je ervoor zorgen dat de jongere het gevoel krijgt dat hij/zij er niet alleen voor staat? Hoe kan jij je zoon of dochter ondersteunen op dit gebied in zijn/haar leven? Als je hier nieuwsgierig naar bent, houd dan onze site in de gaten!

Grooth in studiebegeleiding

Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal. We gaan uit van jouw mogelijkheden en niet van jouw beperkingen.

Waarom kiezen voor De Grooth?
  • Wij geven je de uitleg die jij nodig hebt, zodat je succesvol aan de slag kunt met je schoolwerk.
  • Wij sluiten aan bij jouw leervoorkeuren, zodat het leren leuker, makkelijker en effectiever wordt.
  • Wij bieden een informele sfeer waarin jij in alle rust jouw werk kunt doen.